top of page
Caută

De acest Crӑciun îţi umplem ciorӑpeii cu cadouri! - regulament

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


1.1. Campania promotionala “De acest Crӑciun îţi umplem ciorӑpeii cu cadouri!” (denumita in continuare „Campania”) este organizata si desfasurata de Societatea New View S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Foişorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, avand punctul de lucru in Bucuresti, Str Olari, 12 B, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1508/2007, cod unic de inregistrare: RO 20803268, (denumita in continuare „Organizatorul”) în beneficiul PENTA COMERCIAL SRL, cu sediul in Iasi, Str. Prof. Ion Inculet 9, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/3687/2022, cod unic de inregistrare RO 32168950 (denumita in continuare „PENTA”).

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial"). Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

1.3 Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

- accesand pagina de Facebook Penta Comercial (https://www.facebook.com/TOPModelbyDepescheRO/ ) sub forma unui link in primul comentariu de la postarea concursului sau

- printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din Bucuresti, Strada Olari, nr.12B, sector 2, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4 Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe pagina de Facebook Penta Comercial (https://www.facebook.com/TOPModelbyDepescheRO/ ) sub forma unui link in primul comentariu de la postarea concursului;


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.


SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PERIOADA CAMPANIEI

3.1. Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele fizice si online, inclusiv standuri de la diferite evenimente, care comercializeaza produsele participante, denumite in continuare Magazine Participante, si se va desfasura prin intermediul spatiului virtual, pe pagina de Facebook https://facebook.com/TOPModelbyDepescheRO

3.2. Campania se desfasoara in perioada 14 Decembrie 2023 – 22 Decembrie 2023, denumita in continuare „Perioada Campaniei”.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant" si colectiv „Participanti").

4.2 La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe persoanele fizice autorizate, nici angajatii Organizatorului,

sau ai celorlalte societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv nici membrii de familie ai

acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (insemnand copii, nepoti, parinti, bunici, frate/ sora), precum si sot/

sotie.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE


5.1. La campanie participa toate produsele comercializate de Penta Comercial astfel:

- Orice produs din gama TOP Model by Depesche, indiferent de tipul acestuia;

- Orice produs din gama Miss Melody by Depesche, indiferent de tipul acestuia;

- Orice produs din gama Dino World by Depesche, indiferent de tipul acestuia;

- Orice produs din gama Ylvi by Depesche, indifferent de tipul acestuia;

- Orice produs din gama Princess Mimi by Depesche, indiferent de tipul acestuia;

- Orice produs din gama Trends by Depesche, indiferent de tipul acestuia;

- Orice produs din gama Guardian Angels by Depesche, indiferent de tipul acestuia;

- Orice produs din gama Folat, indiferent de tipul acestuia;

- Orice produs din gama bb Klosterman, indiferent de tipul acestuia.

comercializate in Magazinele Participante, (denumite in continuare “Produsele Participante”).


5.2 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.


SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. In cadrul Campaniei sunt oferite urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:

Descriere premii


Premiul constand in Ciorapel de Craciun este compus din urmatoarele articole:


 • TOPModel Penar 3x Comp. Echipat One Love

 • Pix 6 Culori - TopModel

 • TOPModel Radiera Modelabila

 • TOPModel Set Luciu de Buze BFF One Love

 • TOPModel Ascutitoare&Radiera One Love

 • TOPModel Cana One Love

Premiul constand in Carte de Colorat si Design TOPModel – contine 40 modele de colorat si sugestii pentru colorarea acestora.


6.2 Valoarea totala estimata a premiilor este de 943.10 LEI (TVA si impozit pe premii incluse)

6.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a solicita schimbarea parametrilor/

caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor.

6.4 Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

6.5 In cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate castiga un singur premiu.

6.6 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (ex: internet pentru accesarea Facebook)


SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI


7.1 Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a avea sansa de a castiga unul dintre premiile acordate de catre Organizator in cadrul prezentei Campanii, Participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

a. Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b. Participantul trebuie să achiziţioneze in perioada Campaniei din Magazinele Participante cel putin un Produs Participant pe acelasi bon fiscal/factura fiscala si sa poata face dovada achizitiei cu bon fiscal/factura fiscala. Participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura pentru situatia in care ii va fi solicitat in etapa de validare in cazul in care va fi declarat castigator;

c. Participantul trebuie sa aiba un cont activ de Facebook. Participantul care nu are cont pe Facebook, isi va putea crea unul la adresa: https://www.facebook.com/

d. Participantul trebuie sa intre pe pagina de Facebook https://facebook.com/TOPModelbyDepescheRO sa dea Urmarire/Follow paginii de Facebook mai sus mentionate

e. sa posteze un comentariu la postarea de concurs care sa contina o poza cu Produsul/Produsele Participant/e cumparate

f. sa dea Distribuire/Share public pe pagina proprie de Facebook la postarea de concurs

7.2 Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin accesarea paginii de Facebook https://www.facebook.com/TOPModelbyDepescheRO si indeplinirea conditiilor mentionate in sectiunea 7 punctele d,e,f. Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 a prezentului Regulament Oficial

7.3 Nu vor fi luate in considerare si nu vor fi acceptate inscrierile la Campanie transmise in urmatoarele conditii:

- comentariul care contine o poza in care nu se regasesc Produse Participante la Campanie

- pozele identificate ca fiind preluate din internet;

- pozele identificate ca ar apartine altui Participant;

- pozele inadecvate (contin nuditate sau simuleaza un comportament ce nu corespunde bunei purtari in spatial public) sau textul care insoteste imaginea contine cuvinte obscene sau defaimatoare la adresa unei persoane sau companii;

- contine inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt luate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamatii din partea tertilor, Fata de asemenea reclamatii din partea tertilor Organizatorul nu va fi tinut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care a inscris in Campanie respectiva imagine/ respectivele imagini;

- arata consum de tutun sau alcool, inregistrari la volan, care promoveaza ura sau comportamente iresponsabile etc;nu au legatura cu natura si scopul Campaniei;

- Comentariu lasat la postarea concursului nu este insotit si de URMARIRE a paginii de Facebook Penta Comercial: https://www.facebook.com/TOPModelbyDepescheRO/

Vor fi descalificate conturile care:

- nu au poză de profil/ nu au poză personală de profil

- nu au postări pe profil/ nu au activitate recentă

- conturile participantilor la Campanie trebuie să fie active si reale.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari/comentarii ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.


8. SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR


8.1 Desemnarea castigatorilor premiilor acordate in cadrul Campaniei se va face prin tragere la sorti, ce va avea loc in urmatoarele conditii:

- tragerea la sorti va avea loc in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei, prin intermediul Organizatorului SC New View SRL;

- la tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valabile efectuate de participanti in Perioada Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial;

- tragerea la sorti se va realiza prin intermediul unui sistem electronic securizat de extragere, mai exact,

tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide, conform prezentului Regulament Oficial;

Pentru premiile puse in joc, va exista o singura extragere prin care se vor desemna prin tragere la sorti 7 castigatori si 14 rezerve in urmatoarea ordine:

Primii 2 Participanti extrasi vor fi pentru premiile constand in Ciorapel de Craciun, urmatorii 5 Participanti extrasi vor fi pentru premiile constand in Carte de colorat Top Model iar urmatorii 14 Participanti extrasi vor fi rezerve pentru situatia in care vreun castigator nu este validat sau refuza sa primeasca premiul

In cazul in care, din orice motiv, un castigator extras nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va

face rezervelor in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind

aplicabila si in cazul rezervelor. In total, vor fi extrasi 7 castigatori si 14 rezerve.


SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR


9.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Oganizatorul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

9.2 Participantii care in urma tragerilor la sorti au fost desemnati castigatori vor fi mentionati ca si comentariu la postarea de concurs in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii si vor intra in procesul de validare.

9.3. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantului i se va solicita ca in termen de maximum 3 zile lucratoare de la instiintarea sa ca fiind potential castigator sa trimita la adresa de e-mail promo@newview.ro sau in mesaj privat pe pagina de Facebook unde se desfasoara Campania, datele de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor si anume:

- participantul va trebui sa confirme ca are drept de participare conform Regulamentului si sa declare urmatoarele informatii: nume, prenume, varsta, adresa pentru trimiterea premiului, numar de telefon. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

 Ulterior verificarii datelor de contact si a dreptului de participare, Participantilor li se va solicita, sa trimita la adresa de e-mail promo@newview.ro sau pe messanger privat al paginii de Facebook unde se desfasoara Campania, fotografia bonului fiscal/facturii care atesta achizitionarea a minim 1 Produs Participant pe acelasi bon fiscal/factura in Perioada Campaniei si copia cartii de identitate (in cazul in care premiul depaseste pragul valoric de 600 RON) in termen de maximum 3 zile lucratoare,

* Solicitarea datelor privind actul de identitate (CI/BI) se va realiza in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (in masura in care premiile acordate in cadrul prezentei Campanii depasesc pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).

 • Daca Participantul nu trimite documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de la instiintarea acestuia ca fiind castigator, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

 • In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa retrimita documentul/ele.

 • Dupa verificarea datelor primite de la Participant se va trece la etapa verificarii fotografiei trimise a bonului/facturii fiscale astfel:

 • Un bon fiscal/factura valida trebuie sa respecte Normele de aplicare a OUG 28/1999 actualizata 2018 si anume trebuie sa contina trei parti: antet, continut, parte finala si sa fie unic.

 • Antetul contine: denumirea, codul fiscal al comerciantului, adresa de la locul de instalare a aparatului;

 • Continutul bonului fiscal/factura contine: data (ziua, luna, anul în aceasta ordine), ora si minutul emiterii bonului fiscal; numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru; numele sau codul operatorului; denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat; pretul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv TVA, cu indicarea cotei acesteia; valoarea totala a bonului, inclusiv TVA; valoarea totala a TVA pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota; valoarea totala a operațiunilor scutite de TVA; valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a TVA, daca este cazul;

 • Partea finala cuprinde logotipul si seria fiscala a aparatului/numarul aparatului de marcat electronic fiscal.

 • Daca informaţiile cuprinse pe bonul sau factura de cumpărare respecta conditiile de validare descrise in prezentul Regulament, atunci castigatorul este validat final şi va intra in posesia premiului conform prezentului Regulament.

9.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 15 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

9.5 Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original (in cazul in care exista suspiciuni de frauda si Participantul declarat castigator nu poate prezenta bonul fiscal in original), constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

9.6 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

9.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie pentru acordarea tuturor premiilor.

9.8 In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati/ refuza/ nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, se

afla in incapacitate de a intra in posesia premiului, atribuirea premiului se va face catre rezerve, in ordine

extragerii lor.

9.9 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina https://www.facebook.com/TOPModelbyDepescheRO/ in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data validarii acestora.

9.10 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe pagina https://www.facebook.com/TOPModelbyDepescheRO/ .

9.11 Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat

de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator

conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

9.12 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

9.13. Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.


SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII


10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului si/ sau PENTA. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Pierderea bonurilor fiscale/facturilor inainte de finalizarea procesului de validare

Bonuri fiscale/facturi deteriorate, ce fac imposibila identificarea Produselor Participante si valoarea acestora

Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscal sau continutului acestora;

 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

 • Situatiile in care Participantii achizitioneaza in perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie;

 • Situatiile in care Participantii achizitioneaza produse Participante in afara duratei de desfasurare a Campaniei

 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

 • Organizatorul nu va fi facut responsabil de starea premiului ulterior inmanarii acestuia catre castigator si semnarii procesului verbal de predare-primire premiu. Organizatorul se face responsabil de premiu doar pana in momentul predarii lui catre castigator.

10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

SECTIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Datele personale ale participantilor la Campanie sunt prelucrate in conformitate cu informatiile prezentate in Anexa 1 a acestui Regulament Oficial.

11.2 Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial.


SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE


12.1 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, daca este cazul.

12.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.


SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN


13.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermediul paginii de facebook https://www.facebook.com/TOPModelbyDepescheRO/


SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA


14.1 Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

14.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.


SECTIUNEA 15. CONSTESTATII SI LITIGII


15.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

15.2 Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite fizic catre Organizatorul Campaniei, New View SRL , cu sediul in Bucuresti , Strada Olari Nr 12B, Sector 2 sau prin intermediul adresei de e-mail promo@newview.ro, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data publicarii tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie/sesizare.

15.3 Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:

a) numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului;

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

15.4 Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.


ANEXA nr. 1 la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“De acest Crӑciun îţi umplem ciorӑpeii cu cadouri!”

Perioada campaniei: 14 Decembrie 2023 –22 Decembrie 2023

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -


1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

Prin prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care PENTA. si imputernicitii sai prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD).

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

PENTA COMERCIAL SRL, cu sediul in Iasi, Str. Prof. Ion Inculet 9, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/3687/2022 , cod unic de inregistrare RO 32168950 (denumita in continuare "Operatorul”), persoana juridica romana, in calitate de operator de date,

prin intermediul: NEW VIEW S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, Str. Foisorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, punct de lucru Str. Olari, nr.12B, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1508/2007, RO 20803268, in calitate de Imputernicit al Operatorul PENTA,

Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Cerere scrisa catre Organizatorul New View SRL la adresa: str. Olari, nr.12B, sector 2, Bucuresti.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra, direct si/ sau prin intermediul Imputernicitului (Imputernicitilor), de la participanti/castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

- Pentru Participantii la Campanie, in vederea predarii premiilor,vor fi prelucrate : nume si prenume,

Pentru a putea participa la Campanie si astfel pentru a putea fi eligibila de a primi produsele oferite cu titlu de premiu, persoana vizata trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului, în scopurile prezentate mai jos.

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă ca au citit si au luat la cunostinta si sunt de acord cu Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate a PENTA COMERCIAL SRL,Mai multe informatii pot fi solicitate si la numarul de telefon: +40754679499.

3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, direct si/ sau prin intermediul Imputernicitului (Imputernicitilor), in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) participarii la Campanie a persoanelor vizate;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Organizatorului Campaniei;

(iv) solutionarii cererilor participantilor la Campanie – Organizatorul Campaniei va utiliza aceste date pentru a raspunde eventualelor solicitari, cerinte, reclamatii, sau oricaror altor intrebari.

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor la Campanie de a se inscrie si de a participa la prezenta Campanie cu respectarea si acceptarea prevederilor Regulamentului oficial si de a li se oferi, daca va fi cazul, premiile in cadrul Campaniei.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi: exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocatilor, consultantilor acestuia etc.

Refuzul participantilor la Campanie de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Campaniei, participarii la Campanie si oferirii premiilor, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale Operatorului si/ sau ale Imputernicitului (Imputernicitilor) acestuia.

Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Campanie (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la acestia sau care sa ii afecteze intr-un mod similar într-o masura semnificativa.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator prin intermediul Imputernicitului New View SRL vor fi dezvaluite Operatorului

Datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti: autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii.

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila.

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de catre Operator si/ sau de catre Imputernicitul (Imputernicitii)/ Sub-Imputernicitul (Sub-Imputernicitii) Operatorului timp de 30 de zile de la livrarea/ oferirea premiilor, cu exceptia situatiilor in care au fost formulate reclamatii cu privire la premiile acordate, caz in care datele vor fi pastrate pana la solutionarea acestor reclamatii. Datele cu caracter personal ale Participantilor nu sunt utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului (Imputernicitilor) obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de informare;

(ii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(iii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(v) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(vi) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vii) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(viii) dreptul la portabilitate a datelor;

(ix) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri;

(x) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior sau pot adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor privitoare la acestia fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Imputernicitului New View, la sediul din Str. Olari, nr. 12B, sector 2, Bucuresti, fie prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail promo@newview.ro.

De retinut:

• Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.

• Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Imputernicitul (Imputernicitii)/ Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Imputernicitului (Imputernicitilor)/ Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului (Imputernicitilor) obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator/ Imputernicit (Imputerniciti), in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit (Imputerniciti), in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica alte informatii cuprinse in aceasta si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

10. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si cu celelalte prevederi legale aplicabile in domeniu.


18 afișări

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page