top of page
Caută

Concurs Facebook - regulament și lista finală câștigători

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE


„Înscrie-te pe pentacomercial.ro și poți câștiga unul din cele 10 penare cu 3 compartimente puse în joc!”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 31.05.2023 – 10.06.2023


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


1.1. Campania promotionala „Înscrie-te pe pentacomercial.ro și poți câștiga unul din cele 10 penare cu 3 compartimente puse în joc!” (denumita in continuare „Campania) este organizata si desfasurata de S.C. New View S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Foişorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, avand punctul de lucru in Bucuresti, Str Olari, 12 B, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1508/2007, cod unic de inregistrare: RO 20803268, (denumita in continuare „Organizatorul” in beneficiul PENTA COMERCIAL SRL, cu sediul in Iasi, Str. Prof. Ion Inculet 9, Inc. 11,Bl. 678, Sc. A, Et.1, Ap.5 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/3687/2022, cod unic de inregistrare RO 32168950 (denumita in continuare „PENTA COMERCIAL”).

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial"). Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.


1.3. Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

- printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din Bucuresti, Strada Olari, nr.12B, sector 2, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.


1.5. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.


1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe:


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.


SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, exclusiv prin intermediul Instagram/Facebook in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 Campania se desfasoara in perioada 31 Mai (ora 13:05, ora Romaniei) – 10 Iunie (ora 23:59:59, ora Romaniei), denumita in continuare „Perioada Campaniei”.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant" si colectiv „Participanti").

4.2. La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe persoanele fizice autorizate, nici angajatii Organizatorului, ai Agentiilor sau ai celorlalte societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv nici membrii de familie ai acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (insemnand copii, nepoti, parinti, bunici, frate/ sora), precum si sot/ sotie.

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Conditii privind inscrierea in Campanie

Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

c) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe pagina personală de Facebook si/sau Instagram (in cazul in care are deja cont de utilizator);

d) Participantul trebuie sa acceseze reclama plătită (Ad-ul) campaniei cu titlul „Înscrie-te pe pentacomercial.ro și poți câștiga unul din cele 10 penare cu 3 compartimente puse în joc!”, în momentul afişării acestuia în Feed-ul paginii personale de Facebook şi/sau Instagram şi să completeze formularul de înscriere pe pagina pentacomercial.ro care i se va deschide în momentul accesării reclamei;

e) Participantul trebuie fie de acord cu paragraful referitor la „Termeni & conditii” pentru înscrierea in campanie, respectiv in baza de date aferenta site-ului pentacomercial.ro

f) Dupa indeplinirea conditiilor de mai sus Participantului i se va afisa urmatorul mesaj „Multumim pentru abonare”

g) Pe scurt, pasii pe care ii are de parcurs de gasesc mai jos, impreuna cu imagini cu caracter informativ:

1. Accesare reclama platită/Ad campanie;

2. Completare formular inscriere la newsletter-ul de pe site-ul pentacomercial.ro;

3. Accept/Click pe paragraful „Termeni si conditii”

4. Mesaj confirmare înregistrare în campanie

h) Participantul va folosi pentru inscriere un cont de Instagram/Facebook public si personal;

i) Un Participant unic poate inscrie in Campanie o singură dată, prin intermediul unei singure adrese de email, unice.

j) Participantul trebuie sa citeasca Regulamentul Oficial al Campaniei si respectiv Nota de Informare privind prelucrarea datelor personale;

5.1 Dupa incheierea Perioadei Campaniei, adica ulterior datei de 10 Iunie 2023 (ora 23:59:59 ora Romaniei), Organizatorul nu mai este responsabil cu privire la eventualele incercari de inscriere in Campanie.

5.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari pentru a preveni eventuale tentative de frauda.


SECTIUNEA 6. PREMIUL CAMPANIEI

6.1. In cadrul Campaniei sunt oferite urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:


Specificatiile premiilor

Premiul constand in Penar echipat de scoala cu 3 compartimente are urmatoarele specificatii:

ü Acesta contine carioci, 18 creioane colorate, lipici, radiera, ascutitoare dubla, foarfeca, doua creioane Lyra si o rigla.


6.2. Valoarea totala estimata a premiilor este de 2265.50 RON (TVA inclus).


6.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a solicita schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.


6.4. In cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate castiga un singur premiu.


6.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (ex: internet pentru accesarea site-ului Campaniei).

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

7.1. Desemnarea castigatorilor premiilor acordate in cadrul Campaniei se va face prin tragere la sorti şi vor avea loc în următoarele conditii:

- la tragerile la sorti vor participa toate inscrierile valabile efectuate de participanti in Perioada Campaniei, conform tabelului de mai sus;

- tragerile la sorti se vor realiza prin intermediul unui sistem electronic securizat de extragere, mai exact, tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide, conform prezentului Regulament Oficial;

- tragerile la sorti vor avea loc in prezenta unui notar public sau a unui avocat, in Bucuresti.


7.2. Pentru premiile puse in joc se vor desemna prin tragere la sorti 10 castigatori si un numar de 30 rezerve, pentru situatia in care vreunul dintre castigatori nu este validat sau refuza sa primeasca premiul. In cazul in care, din orice motiv, castigatorul extras nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervelor acestuia, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor. In total, vor fi extrasi 10 castigatori si 30 rezerve.SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORULUI. INTRAREA IN POSESIE A PREMIULUI

8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin intermediul adresei de e-mail utilizate la inscrierea site-ul pentacomercial.ro, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data desemnarii lor drept castigatori, in intervalul orar 09:00 – 18:00; adresa de e-mail utilizata serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului, printr-un email la adresa promo@newview.ro, informatiile necesare identificarii si validarii lui. In cadrul e-mail-ului, Participantului i se va solicita ca in termen de maximum 3 zile lucratoare de la instiintarea sa ca fiind potential castigator sa completeze datele de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor si anume:

Participantul va trebui sa confirme ca are drept de participare conform Regulamentului si sa declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, numar de telefon.


Ulterior verificarii datelor de contact si a dreptului de participare, Participantilor li se va solicita, prin intermediul adresei de e-mail utilizate la incrierea in Campanie, sa trimita copia cartii de identitate in termen de maximum 3 zile lucratoare, in cazul in care premiul depaseste pragul valoric de 600 RON.

* Solicitarea datelor privind actul de identitate (CI/BI) se va realiza in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (in masura in care premiile acordate in cadrul prezentei Campanii depasesc pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).

ü Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza printr-un email la adresa promo@newview.ro, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data transmiterii lui.

ü Daca Participantul nu trimite documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de la instiintare acestuia ca fiind potential castigator, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

ü In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa retrimita documentul/ele.

8.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 3 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

8.5 Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.6 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie pentru acordarea tuturor premiilor.

8.8. In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati/ refuza/ nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii/ se afla in incapacitate de a intra in posesia premiului, atribuirea premiului se va face catre rezerve, in ordinea extragerii lor.

8.9 Castigatorii vor fi afisati pe https://www.penta-comercial.ro, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii acestora. In cazul in care vreunul dintre premii nu va putea fi acordat, acesta va ramane in proprietatea Organizatorului.

8.10 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresa comunicata de castigatori in momentul validarii, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigator.

Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal de predare-primire, semnat si

completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului

catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.


8.11 Participarea la acest Campanie presupune acceptul Participantilor referitor la faptul ca numele,

prenumele si premiul castigat pot fi facute publice pe site-ul https://www.penta-comercial.ro in cazul in care sunt desemnati castigatori ai Campaniei.


8.12 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, daca este cazul.

9.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.


SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

ü Inscrierile online trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;

ü Inscrierile care nu sunt efectuate de pe un cont de Instagram/Facebook public si personal;

ü Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;

ü Inscrierile online efectuate fara respectarea conditiilor mentionate la Sectiunea 5 a prezetului Regulament;

ü Eventualele dispute legate de contul de Instagram utilizat la inscrierea in Campanie;

ü Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;

ü Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator;

ü Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

ü Situatiile in care contul de Instagram/Facebook de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu poate contacta Participantul la Campanie;

ü Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

ü Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiul castigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

ü Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiului cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);

10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

10.5 Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.

10.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei.

10.7 Organizatorul Campaniei va acorda premiul numai castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care face dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

10.8 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului/Penta Comercial ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului Participant pentru intreaga Perioada a Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

10.9 Fiecare Participant consimte si intelege ca Penta Comercial detine toate drepturile de proprietate asupra materialelor inscrise in Campanie si Penta Comercial sau Organizatorul nu au nicio obligatie materiala sau financiara fata de oricare dintre Participanti.

10.10 Prin distribuirea materialului inscris in Campanie Participantii sunt de acord cu personalizarea acestuia cu elemente de marca ale sau in legatura cu grupul Procter&Gamble.

10.11 Prin acceptarea acestui Regulament oficial si a conditiilor acestuia, Participantii accepta si sunt de acord cu faptul ca Organizatorul si Penta Comercial nu au control asupra continutului distribuit de Participanti pe Facebook/ Instagram sau alte retele sociale si nu sunt responsabili pentru plangerile sau orice alte pretentii care se pot ridica cu privire la procesul de distribuire a fotografiilor pe alte retele sociale.

10.12 Organizatorul si Penta Comercial nu sunt raspunzatori pentru faptul ca terte parti pot folosi informatiile postate/distribuite de Participanti, iar Participantii isi asuma intreaga raspundere pentru acest fapt.


SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

11.2. Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial.


SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

- Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.


SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.


13.2 Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite fizic catre Organizatorul Campaniei, New View SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Olari Nr 12B, Sector 2 sau prin intermediul adresei de e-mail promo@newview.ro , in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data publicarii tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie/sesizare.


13.3 Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:

a. numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului;

b. prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.


13.4 Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii si un

raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

ANEXA nr. 1

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Înscrie-te pe pentacomercial.ro și poți câștiga unul din cele 10 penare cu 3 compartimente puse în joc!”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 31.05.2023 – 10.06.2023

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -


1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

Prin prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care Penta Comercial si imputernicitii sai prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD).

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

PENTA COMERCIAL SRL, cu sediul in Iasi, Str. Prof. Ion Inculet 9, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/3687/2022, cod unic de inregistrare RO 32168950 (denumita in continuare "Operatorul), persoana juridica romana, in calitate de operator de date,

prin intermediul: NEW VIEW S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, Str. Foisorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, punct de lucru Str. Olari, nr.12B, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1508/2007, RO 20803268, in calitate de Imputernicit al Operatorul Penta Comercial,


Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Cerere scrisa la adresa: str. Olari, nr.12B, sector 2, Bucuresti.


2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra, direct si/ sau prin intermediul Imputernicitului (Imputernicitilor), de la participanti/castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

- Pentru Participantii la Campanie, in vederea predarii premiilor,vor fi prelucrate: nume, prenume, nr. telefon si semnatura

Pentru a putea participa la Campanie si astfel pentru a putea fi eligibila de a primi produsele oferite cu titlu de premiu, persoana vizata trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului, în scopurile prezentate mai jos.

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă ca au citit si au luat la cunostinta si sunt de acord cu Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate a PENTA COMERCIAL SRL, mai multe informatii pot fi solicitate si la numarul de telefon: +40754679499.


3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, direct si/ sau prin intermediul Imputernicitului (Imputernicitilor), in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) participarii la Campanie a persoanelor vizate;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Organizatorului Campaniei;

(iv) solutionarii cererilor participantilor la Campanie – Organizatorul Campaniei va utiliza aceste date pentru a raspunde eventualelor solicitari, cerinte, reclamatii, sau oricaror altor intrebari.


4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor la Campanie de a se inscrie si de a participa la prezenta Campanie cu respectarea si acceptarea prevederilor Regulamentului oficial si de a li se oferi, daca va fi cazul, premiile in cadrul Campaniei.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi: exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocatilor, consultantilor acestuia etc.

Refuzul participantilor la Campanie de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Campaniei, participarii la Campanie si oferirii premiilor, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale Operatorului si/ sau ale Imputernicitului (Imputernicitilor) acestuia.

Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Campanie (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la acestia sau care sa ii afecteze intr-un mod similar într-o masura semnificativa.


5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator prin intermediul Imputernicitului New View SRL vor fi dezvaluite Operatorului


Datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti: autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii.


Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila.


Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.


6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de catre Operator si/ sau de catre Imputernicitul (Imputernicitii)/ Sub-Imputernicitul (Sub-Imputernicitii) Operatorului timp de 30 de zile de la livrarea/ oferirea premiilor, cu exceptia situatiilor in care au fost formulate reclamatii cu privire la premiile acordate, caz in care datele vor fi pastrate pana la solutionarea acestor reclamatii. Datele cu caracter personal ale Participantilor nu sunt utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului (Imputernicitilor) obligatii similare.


7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:


(i) dreptul de informare;

(ii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(iii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(v) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(vi) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vii) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(viii) dreptul la portabilitate a datelor;

(ix) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri;

(x) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior sau pot adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor privitoare la acestia fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Imputernicitului New View, la sediul din Str. Olari, nr. 12B, sector 2, Bucuresti, fie prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail promo@newview.ro.

De retinut:

Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.

Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Imputernicitul (Imputernicitii)/ Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Imputernicitului (Imputernicitilor)/ Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.


8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului (Imputernicitilor) obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator/ Imputernicit (Imputerniciti), in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit (Imputerniciti), in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.


9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica alte informatii cuprinse in aceasta si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.


10. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si cu celelalte prevederi legale aplicabile in domeniu.Campanie ''Inscrie-te pe pentacomercial.ro si poti castiga unul dintre cele 10 penare cu 3 compartimente puse in joc!"

Perioada campanie: 31.05.2023 - 10.06.2023

Lista finală câștigători

Nume Prenume

Județ

Premiu câștigat

Diaconu Valentina

Prahova

Penar echipat de scoala cu 3 compartimente

Dutu Ruxandra

Bucuresti

Penar echipat de scoala cu 3 compartimente

Ene Ioana

Bucuresti

Penar echipat de scoala cu 3 compartimente

Salagian Agneta

Bistrita Nasaud

Penar echipat de scoala cu 3 compartimente

Ionescu Elena

Iasi

Penar echipat de scoala cu 3 compartimente

Paval Laura

Iasi

Penar echipat de scoala cu 3 compartimente

Frant Siminiceanu

Constanta

Penar echipat de scoala cu 3 compartimente

Raileanu Iuliana

Bacau

Penar echipat de scoala cu 3 compartimente

Butnaru Andrei

Iasi

Penar echipat de scoala cu 3 compartimente

Mihai Miana

Olt

Penar echipat de scoala cu 3 compartimente
21 afișări

Comments


bottom of page